دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
ای دوست بر جنازهٔ دشمن چو بگذری

شادی مکن که با تو همین ماجرا رود


سعدی


--
دو بیتی های ناب