دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
تا كه از جانب معشوق نباشد كِششی؛

كوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد...


حافظ


--
دو بیتی های ناب