دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم..


سعدی


--
دو بیتی های ناب