دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-

می گویـم امــا درد ِدل سـر بستـه تـر بهتـر
بغــض گلـــوی مــردهـا نشکستــه تـر بهتـر


وقتـی که چـای #چشم پـر رنگ تـو دم باشد
مردی که پیشت می نشیند خسته تر بهتر


در مکتــب چشمــــت گرفـتـــم کــاردانی را
ابــروی تـــو هــر قــدر نــاپیوستــه تــر بهتـر


سخت است فتح کشـوری که متحـد باشد
موهــای تــو آشفتــه و صد دستــه تر بهتـر


از دور مــی آیـــی و شعـــرم بنـــد می آیـد
مـــوی تــو وا بـاشــد دهـانم بسته تر بهتـر--

تلاش کردند مارا دفن کنند.. غافل از اینکه ما بذر بودیم!