دوبیتی های ناب

دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
من که بیدارم، از جدایی توست

تو چرایی به نیمه شب بیدار؟


رهی معیری


--
دو بیتی های ناب