دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی

با چون منی به غیر مُحبت روا نبود...


شهریار


--
دو بیتی های ناب