دوبیتی های ناب

دوبیتی های عاشقانه و لطیف در وبلاگ دوبیتی های ناب


-
گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد...

جان نقد محقر است حافظ
از بهر نثار خوش نباشد


حافظ


--
دو بیتی های ناب